preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica

Login

 

Psihološku savjetodavnu pomoć možete pronaći u
OBITELJSKOM CENTARU KARLOVAC
https://czss-karlovac.hr/obiteljski-centar-2/
Kontakt telefoni: 
047/411-446 
099/30 68 526
e-mail
css-karlovac-oc@socskrb.hr
VOZNI RED

KADA ZVONO ZVONI

UDŽBENICI

Klikom na sliku iznad otvarit će se video "Što činiti u slučaju potresa?". Pogledajte!

Klikom na sliku iznad otvarit će se video "Što činiti u slučaju požara?". Pogledajte!

Vremenik provjera

Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

KALENDAR RADA

 

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 18. 11. 2013.

Ukupno: 183555
Ovaj mjesec: 1772
Ovaj tjedan: 457
Danas: 7
Natječaji za školsku godinu 2021./2022.
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj - učitelj/ica fizike
Autor: Valentina Kraljiček, 12. 8. 2021.

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

  1. UČITELJ/ICA FIZIKE  na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno, 1 izvršitelj

Mjesto rada je Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica 95, 47245 Rakovica a prema potrebi i izvan škole. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Osim općih uvjeta u skladu sa općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i te članku 16. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)  - za učitelja fizike.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju :

- životopis, izvornik

- dokaz o državljanstvu, preslika

- uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti  starija od dana objave natječaja, izvornik, elektronički zapis

- potvrda HZMO-a, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik, elektronički zapis

- dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, preslika.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (“N. N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 82/15. 70/19, 47/20.).

(Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta se prilažu u preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17. 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.)  i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. 39/18, 32/20.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje  i procjena  prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, poveznica http://os-ekvaternika-rakovica.skole.hr/Nastava/Dokumenti_i_pravilnici

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica 95, 
47245 Rakovica, poštom ili osobno uz naznaku „ZA NATJEČAJ-UČITELJ/ICA FIZIKE“

Natječaj će se objaviti s danom 12. 08. 2021. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu, Ispostava Slunj  i Osnovne škole Eugena Kvaternika, a krajnji rok za podnošenje prijava je  20. 08. 2021. godine.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje na ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br (EU ) 2016/679 i Zakona o provedbi  opće uredbe o zaštiti podataka („NN“42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat  dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole ,isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Vrijeme, mjesto i način održavanja procjene biti će objavljeni na mrežnim stranicama škole poveznica http://os-ekvaternika-rakovica.skole.hr/natjecaji

najmanje 3 (tri ) dana prije dana određenog za održavanje procjene s napomenom da se kandidati  neće posebno pozivati te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju